BIM på Öland

Öland Utställning 2013

En sommarutställning på Öland i september 2013.